Välkommen

Pingst Mölndal vill vara en kyrka för alla. Vår längtan är att vem som helst ska kunna känna sig välkommen.

Vi vill vara en praktisk församling som finns till för våra medmänniskor & området där vi finns, både andligt & praktiskt!

Vi vill ta Jesu ord på allvar när han säger (Matteus 25:40) "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig" eller (Markus 10:43) Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare.

Logga in

Här kan du logga in med e-post och lösenord...