Alpha under våren

Alpha under våren

Alpha är kurstillfällen där grunderna i den kristna tron utforskas. På dina villkor. Välkommen 17 Januari till Bifrostkyrkan.

Se även http://bifrostkyrkan.se/alpha