Rekrytering

Vill du vara med och sprida evangeliet i Mölndal?

Vi är en växande kristen församling som söker pastorer/ledare.

Läs mer om tjänsterna:

Församlingspastor/föreståndare

Ungdomspastor